Warunki korzystania ze sklepu

Warunek 1

Ze sklepu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.